• Oikotiesi
  olennaisimpaan
  osaamiseen

 • Ennakoimme
  työelämän
  muutokset
  puolestasi

 • LIVE Online
  seminaarit
  aina mukanasi

12. joulukuuta klo 10:00 - 11:15
Kouluttaja: Ylitarkastaja, KTM Pia Ansamäki, Verohallinto
Online seminaarin hinta: 95 eur + alv
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Mitä havaintoja pk-yritysten verotarkastuksissa tehdään? Mitkä ovat yleisimmät virhetyypit? Milloin virhe katsotaan tahallisesti aiheutetuksi, entä milloin taas puhutaan tahattomasta virheestä? Mistä virheet johtuvat ja miten yritys voi toiminnallaan välttää virheet? Täs...

12. joulukuuta klo 13:00 - 14:00
Kouluttaja: Asianajaja Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Miksi yt-neuvottelut menevät niin usein pieleen? Missä mokataan eniten ja joskus jopa pelkästä epähuomiosta? Miten varmistat, että yrityksesi saa neuvotteluista ”puhtaat paperit”? Mitä yt-neuvottelut vaativat työnantajalta selkokielisesti ilmaistuna? Työnantaja on tehnyt...

13. joulukuuta klo 08:30 - 12:00
Kouluttaja: Lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Työntekijä A ei noudata sairastuessaan yrityksen sairauspoissaolokäytäntöjä. B taas vaikuttaa osittain työkykyiseltä sairaudestaan huolimatta ja C:n lääkärintodistukseen on merkitty Z- tai F-koodi. Onko työantajalla palkanmaksuvelvollisuutta esimerkkitilanteissa? Miksi ei, miksi ...

14. joulukuuta klo 10:00 - 11:00
Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Saako työntekijän lääkärintodistukset tallentaa työnantajan omalle koneelle? Voiko sairauspoissaolotiedoista pitää erillistä rekisteriä? Saako kuka tahansa työnantajan edustaja käsitellä työntekijöitä koskevia henkilötietoja? Milloin ylipäänsä syntyy henkilötietoja ja miten...

14. joulukuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: asianajaja Piia Jeremejeff,  Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Kestosairas työntekijä irtisanotaan tehtävien laiminlyönnin vuoksi. Toinen jatkuvasti sairasteleva laiminlyö lääkärin kuntoutusohjeet ja parantuminen viivästyy. Kolmas taas ”saikuttaa” tarkoituksella eri syistä johtuen ja ”näyttäytyy” töissä sopivin väliajoin.  Osassa tapauksista...

14. joulukuuta klo 13:00 - 14:00
Kouluttaja: Lakimies Janne Palmula, Jarkko Männistö Asianajotoimisto Oy
Online- seminaarin hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Miten parannat asemaasi tarjouskilpailussa? Mitä mahdollisuuksia uusi hankintalaki tarjoaa? Kuinka hyödynnät tehokkaasti esimerkiksi yritysten välisen yhteistyön ja alihankinnan mahdollisuudet? Voiko tarjouksessa hyödyntää konsernin muiden yhtiöiden osaamista ja osaajia? ...

15. joulukuuta klo 13:00 - 14:15
Kouluttaja: OTM Elena Vigren
Online seminaarin hinta: 95 eur + alv
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Verotusmenettely uudistuu vuoden vaihteessa monella tapaa ja pian on aika alkaa varautua muutoksiin. Harmin välttämiseksi ja ajan säästämiseksi on tärkeää ymmärtää myös muutosten vaikutukset käytännössä. Miten ja milloin uudistukset näkyvät tilitoimiston arjessa? Entä miten...

16. joulukuuta klo 12:00 - 13:15
Kouluttaja: KTM, taloudenhallinnan asiantuntija Kari Alhola
Online seminaarin hinta: 95 eur + alv
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Millaisia käytännön kysymyksiä kirjanpitolain uudistukset herättävät? Mikä hämmentää erityisesti juoksevan kirjanpidon puolella?  Kuinka muutokset vaikuttavat esimerkiksi tositteisiin? Riittääkö vaikkapa skannattu kuitti? Entä mitä jatkossa pitää säilyttää ja miten? Kirj...

16. joulukuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Scandic Julia, Eerikinkatu 4 T...
Seminaarin aiheet

Työntekijän tiedetään vehkeilevän esimiehen selän takana. Tämän negatiivisuus leviää kuin kulkutauti ja työyhteisö savuaa pahaa ilmaa ja synkkyyttä. Työtehokin matelee. Esimies on kuitenkin neuvoton, koska vedenpitäviä todisteita ’myyräntyöstä’ ei ole. Voiko yhteistyökyvytöntä, m...

19. joulukuuta klo 08:30 - 12:00
Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Työntekijän tiedetään vehkeilevän esimiehen selän takana. Tämän negatiivisuus leviää kuin kulkutauti ja työyhteisö savuaa pahaa ilmaa ja synkkyyttä. Työtehokin matelee. Esimies on kuitenkin neuvoton, koska vedenpitäviä todisteita ’myyräntyöstä’ ei ole. Voiko yhteistyökyvytöntä, m...

10. tammikuuta klo 13:00 - 14:15
Kouluttaja: KTM Kari Alhola, Veroasiantunija
Online seminaarin hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Yrittäjät ja yrityksen kirjanpidosta vastuussa olevat, tiedättekö mitä saa tehdä ja mitä ei missään tapauksessa saa tehdä? Monet viattomilta näyttävät asiat ja menettelytavat voivat tulla äärettömän kalliiksi. Mitä rahan lainaaminen omasta yrityksestä maksaa? Yrittäjän j...

10. tammikuuta klo 15:00 - 16:15
Kouluttaja: KTM Tiina Kujala
Online - seminaarin hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Yritysverotussanasto on tunnetusti pullollaan vaikeita termejä ja fraaseja. Yhä useammin ne on myös hallittava englannin kielellä. Tiedätkö, miten esimerkiksi verokanta ja verovähennys tai ennakonpidätys, Verohallinto ja yhteisövero kääntyvät englanniksi? Tässä online-se...

11. tammikuuta klo 13:00 - 14:00
Kouluttaja: Asianajaja Piia Jeremejeff, Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Miksi henkilöstön tulospalkkiot aiheuttavat erimielisyyksiä? Millaisiin tilanteisiin ei usein osata varautua? Miten niiden maksamista voi ja kannattaa rajoittaa? Pitääkö esimerkiksi opinto- tai vanhempainvapaalla olevalle maksaa tulospalkkaa? Mitä työehtosopimuksista pitää ...

12. tammikuuta klo 10:00 - 11:15
Kouluttaja: HM, veroasiantuntija Heikki Rintala, Mintter Oy
Online - seminaarin hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Miten arvonlisäveron vähennysoikeus on näkynyt viime aikaisessa oikeuskäytännössä? Mitä mielenkiintoisia, hankalia ja verottajan linjaa selkeyttäviä tapauksia löytyy? Mistä jokaisen taloushallinnon ammattilaisen on syytä olla kartalla? Verohallinto julkaisi maaliskuussa ...

12. tammikuuta klo 13:00 - 14:00
Kouluttaja: KTM, taloudenhallinnan asiantuntija Kari Alhola
Online seminaarin hinta: 95 eur + alv
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

KHO on antanut 24.10.2016 uuden palkkaa vai työkorvausta koskevan ratkaisun. Siinä verottajan tulkinta voitti ja toimeksisaajan eli kiinteistövälittäjän katsottiin olevan palkansaaja. Miksi tällaiseen ratkaisuun päädyttiin? Miten tapaus eroaa 31.3.2016 annetusta KHO:n ratka...

13. tammikuuta klo 10:00 - 11:00
Kouluttaja: Asianajaja Piia Jeremejeff, Asianajotoimisto Legistum Oy
Online- seminaarin hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Yrittäjän sydämeen kannattaa mahtua avioehto. Millainen avioehtosopimus suojaa yritysomaisuutta avioeron ja kuoleman epätoivotuilta seuraamuksilta? Riittääkö avioehto? Millaisiin lisähankaluuksiin pitää varautua avioehdosta huolimatta? Rakkauden rypistyessä ja kuoleman k...

16. tammikuuta klo 08:30 - 15:00
Kouluttaja: KTM Ville Rihtamo
Koulutuksen hinta: 190 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Tuntuuko siltä, että juutut aina samoihin ongelmiin Excelin kanssa ja työaikaasi valuu tämän takia hukkaan? Ei hätää, tässä tehokurssissa kokenut kouluttaja muuttaa lähestymistäsi Exceliä kohtaan. Koulutuksessa käydään vaiheittain läpi dokumenttien luomista ja hyödyntämistä, k...

17. tammikuuta klo 08:30 - 12:00
Kouluttaja: Lakimies Lars-Eric Jansson, Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Kilpailukykysopimuksen myötä moneen työehtosopimukseen on nyt lisätty selviytymislauseke. Selviytymislauseke mahdollistaa henkilöstön etuuksien heikentämisen tilanteessa, jossa yritys on taloudellisissa tai tuotannollisissa vaikeuksissa ja uhkana on työpaikkojen menetykset.  Mist...

17. tammikuuta klo 13:00 - 14:00
Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 95 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Työntekijä A:n strategiana on juustohöylämenetelmä. Hän syyllistyy toistuvasti erityyppisiin ”pikkukolttosiin”. On epäilyttäviä sairauslomia, kieltäytymisiä ja saamattomuutta. B taas jysäyttää pommin kertarysäyksellä ja jää kiinni työajan vääristelystä. C puolestaan toistaa...

18. tammikuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: Lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Scandic Tampere Station, Ratap...
Seminaarin aiheet

Yhdelle sairausloma on yhtä kuin palkallinen vapaapäivä ja toiselle taas työpäivä. Ensimmäinen urheilee, opiskelee ja kenties tekee sivutyötä sairausloman aikana. Pienen lomamatkakin hän ehtii tehdä.  Jälkimmäinen taas puurtaa töitä neljänkymmenen asteen kuumeessakin. Ollaanko sa...

1. helmikuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: Lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Scandic Kuopio, Satamakatu 1 K...
Seminaarin aiheet

Mitä tehdä työntekijälle, joka ei suostu käyttämään päivitettyjä työvälineitä tai -järjestelmiä? Entä hänelle, joka pitää esimiehen käskyjä typerinä ja järjettöminä? Voiko työntekijä sanoa ”ei” pyhäpäivien työvuoroille tai väsyttäville yötöille? Mitä jos työntekijä siirtää ikäviä...

2. helmikuuta klo 08:30 - 12:00
Kouluttaja: Lakimies Hans Kivimäki
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Sokos Hotel Alexandra, Hannika...
Seminaarin aiheet

Mitä tehdä työntekijälle, joka ei suostu käyttämään päivitettyjä työvälineitä tai -järjestelmiä? Entä hänelle, joka pitää esimiehen käskyjä typerinä ja järjettöminä? Voiko työntekijä sanoa ”ei” pyhäpäivien työvuoroille tai väsyttäville yötöille? Mitä jos työntekijä siirtää ikäviä...

7. helmikuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: OTM Katariina Sorvanto, KataKoski Oy
Seminaarin hinta: 390 eur + alv
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Työyhteisöissä riidellään, kinastellaan ja mökötetään. Konflikti voi viritä hyvinkin harmittomasta pikkujutusta, mutta vapaasti kytiessään sen mittasuhteet tuppaavat paisumaan hyvinkin nopeasti. Seuraukset voivat olla katastrofaaliset ja hintalappu sitäkin sietämättömämpi. Yksi e...

8. helmikuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: Asianajaja Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Mikä on tietosuojavastaavan henkilökohtainen vastuu? Voiko hän joutua rikos- tai vahingonkorvausvastuuseen? Mitä jos yhtiö toimii päinvastoin kuin vastuuhenkilö esittää? Kenet toimeen nimitetään ja mitä hän tekee käytännössä? Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan tiettyjen yrityst...

9. helmikuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: asianajaja Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Työntekijän tiedetään vehkeilevän esimiehen selän takana. Tämän negatiivisuus leviää kuin kulkutauti ja työyhteisö savuaa pahaa ilmaa ja synkkyyttä. Työtehokin matelee. Esimies on kuitenkin neuvoton, koska vedenpitäviä todisteita ’myyräntyöstä’ ei ole. Voiko yhteistyökyvytöntä, m...

14. helmikuuta klo 12:30 - 16:00
Kouluttaja: OTM Katariina Sorvanto, KataKoski Oy
Seminaarin hinta: 390 eur + alv
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

Työntekijä A laiminlyö tehtäviään ja hänellä on luvattomia poissaoloja. Esimies on tietoinen työntekijän ahdistus- ja masennusdiagnoosista. Epävakaan oloinen B on taas paljon poissa, mutta lääkärintodistuksista ei ilmene poissaolon syytä. C ei jää pois työstä, mutta työteho vaiht...

16. helmikuuta klo 14:00 - 15:15
Kouluttaja: KTM, veroasiantuntija Kari Alhola
Online seminaarin hinta: 95 eur + alv
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Aloita online-katselu
Seminaarin aiheet

Miten eri yritysmuotoja verotetaan, kun yritystoiminta lopetetaan tai yritys puretaan? Entä niiden omistajia? Mitä sudenkuoppia ja epäselvyyksiä tällöin voi ilmetä? Millaisin toimin omistajaan verotaakkaa voidaan tilanteessa keventää? Mitä jos yrityksen tytäryhtiö puretaan?...

28. helmikuuta klo 08:30 - 12:00
Kouluttaja: Asianajaja Emilia Kaikkonen, Kaikkonen & Sunnari Asianajotoimisto Oy
Koulutuksen hinta: 390 eur + alv.
Ohjelma ja sisältö
Ilmoittautuminen
Lisää muistutus kalenteriin
Edustudio Baana, Leppäsuonkatu...
Seminaarin aiheet

”Työntekijä antaa lusikalla, vaikka kauhasta on sovittu”. Esimiehelle työntekijän huono suoritus on kuin viallinen maanantaikappale, jota ei voi palauttaa. Korjata voi, jos työntekijä suostuu. Virheiden ja tulospainajaisten kroonistuessa esimiehen tekeekin mieli näyttää ovea. Ärh...

Kaikilla on oikeus asiantuntijan osaamiseen

Tarjoamme juridiikan ja taloushallinnon olennaisimman tiedon ja vastaukset kysymyksiin nopeasti ja valmiiksi pureskeltuna kiireisten ammattilaisten aikaa säästäen. Innovatiivinen LIVE Online seminaari -konseptimme mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen asiantuntijan kanssa paikasta riippumatta.

Asiakastyytyväisyys

Eduhouse 2011-2015

5200 toteutunutta tapahtumaa
1400 kouluttajaa asiantuntijaverkostossa

Käyntiosoite
Leppäsuonkatu 6 , 00100 Helsinki
Puh. 0207 571 650 , Fax. 0207 571 660
Laskutusosoite
Eduhouse Oy
PL 470
02066 DOCUSCAN
Verkkolaskuosoitteet
OpusCapita (003710948874)
Verkkolaskutusosoite ja
OVT-tunnus: 003717683995

Yhteydenottolomake

* Pakollinen